12 mei 2021

NIEUW: middelingscalculator 2018-2020

FiscAlert mei 2021 | jrg 27 nr 5 | p.24-25


fiscaal

NIEUW: middelingscalculator 2018-2020

Wisselden uw inkomsten de afgelopen jaren sterk? Dan heeft u mogelijk recht op belastingteruggave. Met onze nieuwe middelingscalculator weet u het direct!


Heeft u de afgelopen jaren veel alimentatie betaald, een gouden handdruk ontvangen of een sabbatical genomen? Bent u gaan ondernemen? Of bent u afgestudeerd? Of was er de afgelopen jaren een andere reden waarom uw inkomen in het ene belastingjaar een stuk hoger — of lager was — dan in het andere, waardoor u in ten minste één van die jaren in een hoger of lager belastingtarief viel, zoals de coronamaatregelen? Dan heeft u mogelijk te veel belasting betaald en kan middelen wellicht geld opleveren.

Middelen, wat is dat?
Als u middelt, berekent u uw gemiddelde inkomen uit werk en woning (box 1) over drie door u te bepalen aaneengesloten belastingjaren. Vervolgens bepaalt u hoeveel belasting u had moeten betalen als u elk van die jaren dat gemiddelde inkomen had ontvangen. De Belastingdienst wijst u niet op die mogelijkheid, dus u zult zelf moeten kijken of u in aanmerking komt voor een middelingsteruggaaf. Is dat het geval, dan stuurt u de Belastingdienst een middelingsverzoek. Zo krijgt u het verschil terug, minus een vaste drempel van 545 euro.

Wanneer doen?
Middelen is pas mogelijk als u aanslagen over elk van de drie te middelen jaren heeft ontvangen, maar niet later dan 36 maanden nadat de laatste aanslag over deze jaren onherroepelijk is geworden. Aanslagen worden vanzelf onherroepelijk als u binnen de bezwaartermijn (= 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag) geen bezwaar heeft gemaakt.
U kunt over meerdere tijdvakken middeling aanvragen, maar u mag elk kalenderjaar in totaal maar één keer gebruiken voor een middelingsverzoek. U kunt dus middelen over bijvoorbeeld 2016, 2017 en 2018 en vervolgens over 2019, 2020 en 2021, maar niet óók over 2018, 2019 en 2020!

Middelingscalculatoren
Om te zien welke combinatie van jaren voor u het voordeligst is, kunt u het best berekeningen maken over diverse tijdvakken (u doet dit natuurlijk vóórdat u uw middelingsverzoek indient!). Als FiscAlert-abonnee maken we het u makkelijk: voor de berekeningen pakt u de middelingscalculatoren op www.fiscalert.nl ➤ calculatoren (en in het kader ‘Middelen: zo werkt het’ leest u precies welke gegevens u nodig heeft en hoe u ze moet invullen).

TIP: Lees het artikel ‘Middelen in de praktijk’ (FiscAlert december 2020, jrg 26 nr 10, p.24-25, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal). En pak ook ons ‘Stappenplan middeling’ erbij (te downloaden op www.fiscalert.nl ➤ downloads). Zo laat u zeker geen geld liggen!

 

MIDDELEN: ZO WERKT HET