05 december 2017

Nieuwe regels voor huwelijksgemeenschap

FiscAlert december 2017 | jrg 23 nr 10 | p.15-17

fiscaal

Nieuwe regels voor huwelijksgemeenschap

Voor wie nu al getrouwd is, verandert er niets. Maar iedereen die na 2017 in het huwelijksbootje stapt, krijgt te maken met de nieuwe regels voor het huwelijksvermogen. We laten zien hoe u daarmee om moet gaan.

Tekst: Paul van der Kwast


In Nederland trouwen we sinds 1838 automatisch in algehele gemeenschap van goederen, tenzij we naar de notaris stappen om ‘huwelijkse voorwaarden’ te maken. Nederland neemt daarmee — samen met twee andere landen wier wetgeving sterk is beïnvloed door de Nederlandse, te weten Suriname en Zuid-Afrika — wereldwijd een uitzonderingspositie in. In de rest van de wereld is de gemeenschap binnen het huwelijk altijd op een of andere manier beperkt. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Vanaf 1 januari a.s. trouwt iedereen in Nederland automatisch in ‘beperkte gemeenschap van goederen’, tenzij daar bij de notaris van wordt afgeweken.
Zo’n ‘beperkte gemeenschap van goederen’ houdt in dat alles wat voor het huwelijk van u was, van u blijft en niet in de nieuwe huwelijksgemeenschap valt. De inkomsten uit uw privébezit — de ‘vruchten’, in juridisch jargon — blijven eveneens buiten de huwelijksgemeenschap (denk dan bijvoorbeeld aan rente op uw spaargeld en uitgekeerde dividenden). Beider inkomsten uit werk dat u tijdens uw huwelijk vergaart, vallen binnen de huwelijksgemeenschap en worden dus ook van u beiden. Bezittingen die u met deze gezamenlijke inkomsten koopt, vallen uiteraard ook in de huwelijksgemeenschap.

LET OP: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht geldt ook voor geregistreerd partners. Desgewenst waar ‘echtgenoot’ en ‘trouwen’ staat, ‘geregistreerd partner’ en ‘geregistreerd partnerschap aangaan’ lezen.


Problemen aan de horizon?