09 november 2023

Nieuwe regels voor lening van de BV

FiscAlert november 2023 | jrg 28 nr 9 | p.24-25


fiscaal

Nieuwe regels voor lening van de BV


Tekst: Henry J. Meijer

Veel ondernemers lenen flinke bedragen van hun eigen BV. Dat was de Belastingdienst een doorn in het oog. Daarom is de regeling ‘excessief lenen’ ingevoerd. Hoe werkt die regeling en wat moet je doen als je meer dan €700.000 hebt geleend?

Het is niet ongebruikelijk dat directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) grote bedragen van hun BV lenen. Over dividend is de zogenoemde box 2-heffing verschuldigd. Door gelden aan de BV te onttrekken in de vorm van leningen of in rekening-courant konden zij deze heffing min of meer onbeperkt uitstellen. Dat was een doorn in het oog van de Belastingdienst. Er is daarom een regeling geïntroduceerd die inhoudt dat, in geval van 'excessief lenen', over het teveel ook deze heffing moet worden betaald. De grens voor deze regeling lag eerst op €500.000, maar is later verhoogd naar €700.000. De regeling staat met ingang van 2023 in de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Het eerste toetsmoment is 31 december 2023. Wil je iets doen om de schade te beperken, dan moet je haast maken.