12 maart 2014

Ontslaglijfrente afkopen in 2014?

FiscAlert maart 2014 | jrg 20 nr 3 | p.16-18

fiscaal

Ontslaglijfrente afkopen in 2014?

Is uw ontslaguitkering ondergebracht bij een verzekeraar, bank of eigen BV? Als dat gebeurd is vóór 15 november 2013 en u in 2014 afkoopt, is een deel onbelast. Maar reken u niet bij voorbaat rijk...

De overheid zoekt allerlei wegen om meer belastinggeld te kunnen innen. Zo is onder meer besloten dat de meeste mensen die in 2014 hun ontslaglijfrente afkopen, over 20 procent van de afkoopwaarde geen belasting hoeven te betalen. De regeling geldt voor ontslaguitkeringen die vóór 15 november 2013 hetzij in de vorm van een stamrecht bij de eigen BV zijn ondergebracht, hetzij in de vorm van een al dan niet bancaire lijfrentevoorziening zijn gegoten. Voor de overheid levert dat op de korte termijn geld op. Niet alleen de overheid kijkt naar de korte termijn, de gemiddelde belastingbetaler ook, want in de praktijk blijken ze vaak in te zijn voor zo’n snel voordeeltje. Toch is ons advies: trap niet in die val. Wie slim is, rekent eerst heel goed na of afkoop echt voordelig is.

LET OP: Is de ontslaguitkering op of na 15 november 2013 in de BV of (bancaire) lijfrente ondergebracht? Dan geldt deze bijzondere regeling niet en is bij afkoop de volledige uitkering belast.


Kiezen
De mogelijkheid om de ontslaglijfrente met korting af te kopen geldt alleen in 2014. U zult dus dit jaar nog moeten beslissen of u van deze regeling gebruik wilt maken. Win altijd van tevoren advies in, want er zijn tal van factoren waar u rekening mee moet houden. We noemen de belangrijkste: