10 november 2022

Op met beleggingen naar de BV

FiscAlert november 2022 | jrg 28 nr 9 | p.32-33


fiscaal

Op met beleggingen naar de BV

Er komen voor 2023, 2024 en 2025 aanpassingen in box 3. Hierbij geldt straks een apart forfaitair rendement voor spaargeld en voor overige bezittingen. Beleggers zullen zwaarder worden belast. Afhankelijk van hun rendementsverwachting doen zij er misschien verstandig aan beleggingen over te dragen aan een (op te richten) BV.

Tekst: Henry J. Meijer


Terwijl spaarders de afgelopen jaren geen rente op spaargeld kregen, werden zij toch (relatief zwaar) belast in box 3. Daarom brachten spaarders op grote schaal spaargeld in BV's onder. Door middel van een ‘spaar-BV’ konden zij de heffing in box 3 ontgaan. FiscAlert heeft hier vaak over geschreven en abonnees begeleid bij het opzetten van een spaar-BV. De Hoge Raad heeft de oude manier van belastingheffing voor spaarders eind 2021 taboe verklaard. De Belastingdienst is momenteel bezig met het zogenoemde rechtsherstel.

Aanpassingen in box 3