10 januari 2023

Overzicht actuele rechtspraak

FiscAlert januari 2023 | jrg 29 nr 1 | p.26-28


FISCALERT

Overzicht actuele rechtspraak

De meest interessante uitspraken van de afgelopen maanden, met een toelichting van onze kant.


Hoge Raad schrapt beding huwelijkse voorwaarden
(www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:HR:2022:1724)

Sommige mensen houden bij het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap al rekening met een scheiding. Dat is vaak een van de redenen waarom echtparen kiezen voor huwelijkse voorwaarden. Sommige aanstaande echtgenoten leggen daarin vast dat zij afzien van partneralimentatie als het huwelijk eindigt in een scheiding, een zogenaamd nihilbeding. Volgens de Hoge Raad is zo’n beding niet rechtsgeldig. Een pyrrusoverwinning voor de vrouw die de zaak had aangespannen. Want door het ontbreken van draagkracht bij de man kreeg zij in dit geval toch geen alimentatie.