10 oktober 2017

Pas op voor de vermogenstoets!

FiscAlert oktober 2017 | jrg 23 nr 8 | p.14-16

fiscaal

Pas op voor de vermogenstoets!

Voor veel regelingen en heffingen is het box 3-vermogen van belang. Hoe hoger dat vermogen, des te geringer de regelingen waarvoor u in aanmerking komt. Of u moet een veel hogere heffing betalen. Maar er valt vaak wel wat aan te doen.

Voor de meeste vermogenstoetsen is het zogenaamde box 3-vermogen op 1 januari van belang. Daar horen uw spaartegoeden bij, maar ook uw beleggingen, uw vorderingen en eventuele schulden. De waarde van de eigen woning en de leningen die zijn aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van die woning vallen in box 1 en horen (dus) niet bij het box 3-vermogen. Voor de meeste vermogenstoetsen wordt met de eigen woning ook geen rekening gehouden.
Misschien vaker dan u dacht wordt ons vermogen getoetst. Maar wist u dat letterlijk één euro ‘te veel’ vermogen grote financiële gevolgen kan hebben? Laten we eens kijken hoe die vermogenstoetsen werken. En wat u kunt doen om de negatieve gevolgen te beperken.

LET OP: Overweegt u één van de genoemde maatregelen alléén vanwege de eigen bijdrage Wlz of de WMO? Bereken dan altijd eerst het effect. En houd er rekening mee dat de lage eigen bijdrage Wlz geldt als u pas bent opgenomen of als u nog een thuiswonende partner heeft; de hoge eigen bijdrage Wlz geldt voor iedereen die niet voldoet aan de voorwaarden voor de lage.


WAAR GAAT HET OVER?


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in