13 maart 2019

Q&A Belastingaangifte 2018

FiscAlert maart 2019 | jrg 25 nr 3 | p.26-29

fiscaal

Q&A Belastingaangifte 2018

De belastingaangifte staat voor de deur en dat merkt onze Adviesservice ook. Een selectie van de vele vragen die we krijgen.


ALGEMEEN

1. Apart aangifte doen?

Ik hoorde laatst dat het gunstiger is als fiscaal partners ieder apart de aangifte inkomstenbelasting doen. Is dat inderdaad zo?

Dit is een veelgehoord misverstand. Er gelden geen andere fiscale regels als apart aangifte wordt gedaan. Er valt dus ook geen voordeel mee te behalen. Sterker nog, apart aangifte doen kan zelfs nadelig zijn: door apart de aangifte in te vullen is het lastig vast te stellen wat de gevolgen zijn van een andere verdeling van het box 3-vermogen en/of de persoonsgebonden aftrekposten. Gevolg: u betaalt mogelijk te veel belasting! Dus doe altijd samen aangifte.


2. Nooit aangifte gedaan

Mijn zoon van 21 heeft nog nooit een blauwe envelop ontvangen en dus ook nog nooit belastingaangifte gedaan. Mogelijk heeft hij recht op belastingteruggaaf. Kan hij nog aangifte doen over de afgelopen jaren? En kan hij over de afgelopen jaren met terugwerkende kracht zorgtoeslag ontvangen?

Uw zoon kan nog tot vijf belastingjaren terug — dus over 2014 tot en met 2018 — aangifte doen. Voor aangifte over de jaren daarvoor is het te laat. Het aanvragen van zorgtoeslag over jaren vóór 2018 kan alleen als de aanvrager nog steeds uitstel heeft voor het indienen van de belastingaangifte. Aangezien uw zoon nooit aangifte heeft hoeven doen, heeft hij ook nooit om uitstel hoeven vragen. Zijn recht op zorgtoeslag over de jaren tot en met 2017 is dus komen te vervallen. Zorgtoeslag over 2018 en 2019 kan uw zoon nog wel aanvragen. Voor het aanvragen van zorgtoeslag over 2018 heeft hij tot 1 september 2019 de tijd (of net zo lang als hij uitstel heeft voor het indienen van zijn IB-aangifte over 2018). De zorgtoeslag over 2019 moet hij vóór 1 september 2020 aanvragen.

TIP: Veel studenten blijken onnodig geld te laten liggen doordat ze geen aangifte doen en geen toeslagen aanvragen. Kent u studenten of jongeren met weinig inkomen in uw omgeving? Wijs hen daar dan op. Zie ook www.toeslagen.nl


EIGEN WONING