13 maart 2022

Q&A belastingaangifte 2021

FiscAlert maart 2022 | jrg 28 nr 3 | p.26-29


fiscaal

Q&A belastingaangifte 2021

De belastingaangifte staat voor de deur en dat merken we bij onze Adviesservice. Een selectie van de vele vragen die we krijgen. Natuurlijk met onze antwoorden erbij.


ALGEMEEN

1. Aangifte werkende partner

Mijn vrouw is in de loop van vorig jaar gaan werken. Heeft het zin als ze zelf aangifte doet?

Jazeker. Omdat uw vrouw niet het hele jaar heeft gewerkt, heeft ze de heffingskorting voor het hele jaar waarschijnlijk nog niet benut. In dat geval heeft uw vrouw recht op (een deel van) de door haar werkgever ingehouden loonbelasting. Die kan ze alleen terugkrijgen door aangifte te doen.

TIP: Ook wie wel het hele jaar heeft gewerkt maar niet elke maand hetzelfde verdiende, kan vaak belasting terugkrijgen. Aangifte doen heeft in zulke gevallen dus altijd zin.


2. AOW-uitkering

Mijn vrouw heeft vorig jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Over mijn AOW-uitkering is geen loonbelasting ingehouden, over die van mijn vrouw ook niet. Ik heb ook pensioen, waardoor ik met mijn inkomen in het hoogste belastingtarief val. Moet ik de AOW-uitkering van mijn vrouw opgeven?

Het is raadzaam samen online aangifte te doen. U vermeldt de AOW van uw vrouw dan onder ‘Inkomsten > Pensioen en andere uitkeringen [naam]’. In de online aangifte zal de Belastingdienst dit — als het goed is — automatisch op de juiste plaats invullen. Voor de berekening van de door u te betalen belasting wordt de AOW-uitkering van uw vrouw niet bij uw inkomen opgeteld.

 

EIGEN WONING

3. Verdeling aftrek fiscaal partners