03 september 2019

Q&A Hoge Raad en box 3

FiscAlert september 2019 | jrg 25 nr 7 | p.18-19


fiscaal

Q&A Hoge Raad en box 3

De vermogensrendementsheffing werd bedacht toen spaarrekeningen nog geld opleverden. Maar deze fictieve belasting is door de extreem lage spaarrente te hoog geworden, vindt ook de Hoge Raad. Negen vragen en antwoorden over box 3, het arrest en wat u nu te doen staat.


1. Box 3, hoe zat het ook alweer?
Sinds de invoering van het boxenstelsel in 2001 ging de overheid ervan uit dat iedereen gemiddeld 4 procent rendement kon maken op vermogen. Dat rendement werd in box 3 — de vermogensbox — belast tegen een vast belastingtarief van 30 procent en resulteerde dus in een jaarlijkse ‘vermogensbelasting’ van (4% x 30% =) 1,2 procent. Wat we werkelijk met sparen, beleggen of investeren binnenharkten deed niet ter zake. Toegegeven, eind jaren 90 — toen het boxenstelsel werd ontworpen — was het inderdaad niet zo vreselijk ingewikkeld om risicoloos 4 procent te maken. Maar de economische tijden veranderden. Er kwam een crisis met een langdurige renteverlaging tot gevolg. Mensen die om wat voor reden dan ook geen risico kunnen of willen lopen met hun vermogen en die dus gedwongen zijn te sparen, zagen door de belasting hun box 3-vermogen slinken, jaar op jaar op jaar. Zelfs nadat onder druk van de publieke opinie en een golf van bezwaarschriften (in 2014, aangejaagd door de Bond voor Belastingbetalers) de heffing in 2017 werd opgedeeld in schijven met eigen percentages.


2. Hoe staat het met die procedure?
In 2015 werd de massaal-bezwaarprocedure in werking gesteld. Zes zaken die betrekking hadden op de box 3-heffing in de belastingjaren 2013 en 2014 werden hiervoor geselecteerd, de uitkomst zou zich ook uitstrekken over de jaren 2015 en 2016. De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 arrest gewezen (terug te vinden op www.rechtspraak.nl). Voor de belastingjaren 2017 en 2018, waarin vermogen op een iets andere wijze wordt belast, lopen nog aparte procedures.


3. Hoe kijkt de Hoge Raad tegen de box 3-heffing aan?