08 maart 2018

Slim verdelen loont!

FiscAlert maart 2018 | jrg 24 nr 3 | p.12-14

fiscaal

Slim verdelen loont!

Met een fiscaal partner mag u zelf bepalen hoe u aftrekposten en vermogen in de aangifte verdeelt. Als u dat een beetje handig doet, kunt u vele honderden euro’s verdienen — en soms nog wel meer.

Heeft u een fiscaal partner? Dan bent u er nog niet met het controleren en waar nodig aanvullen van de vooraf ingevulde aangifte over 2017. Als de fiscus u over het gehele jaar als fiscaal partners beschouwt, mag u namelijk samen aangifte doen en een aantal posten in de aangifte onderling verdelen. Dat geldt voor het ‘saldo eigen woning’ (het eigenwoningforfait verminderd met aftrekbare leningskosten en -rente) en veel andere aftrekposten, dividenden uit de eigen BV (box 2) en uw al dan niet gezamenlijke vermogen (box 3). In de aangifte komt u ze tegen onder ‘Verdelen’.

Aangifte-app
Als u aangifte doet met de aangifte-app van de Belastingdienst, hoeft u niet na te denken over de meest optimale verdeling. Die kiest de app dan voor u. Maar pas op: de verdeling is gebaseerd op de vooringevulde gegevens. Als die niet juist of onvolledig zijn, kunt u ze in de app niet meer verbeteren of aanvullen. Doe in dat geval altijd online aangifte.
Als u samen online aangifte doet, zoekt u zelf de meest optimale verdeling. Doe dat systematisch en gebruik daarvoor ons stappenplan. Het kan u veel geld schelen!


STAPPENPLAN SLIM VERDELEN

Omdat bij het verdelen belastingschijven en heffingskortingen op elkaar inwerken is het belangrijk om de beste verdeling stap voor stap te bepalen. Daarom hebben we voor u het volgende stappenplan gemaakt. Volg de stappen in de aangegeven volgorde voor het beste resultaat.