17 maart 2021

Stappenplan slim verdelen

FiscAlert maart 2021 | jrg 27 nr 3 | p.20-23


fiscaal

Stappenplan slim verdelen

Heeft u een fiscaal partner? Let dan goed op bij het onderdeel ‘Verdelen’ in uw aangifte, want er valt veel geld mee te verdienen. Volg onze 8 stappen voor een optimaal resultaat!


Fiscaal partners mogen zelf bepalen hoe ze onderling aftrekposten, vermogen en dividenden van de eigen BV in hun aangifte verdelen. Daarmee valt behoorlijk wat geld te besparen op wat u aan belasting moet betalen. Maar hoe doe je dat precies? En waar moet je op letten? Met ons slimme stappenplan vindt u de beste verdeling.


VOORAF LEZEN!

Bij elke aanpassing van de verdeling moet wat u aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen (het ‘totaal te betalen’ bedrag, te vinden onder ‘Verdelen’ in de aangifte) omlaag gaan.

■ is dat het geval: ga door naar de volgende stap

■ Is dat niet het geval: corrigeer de aanpassing en ga dan door naar de volgende stap

LOOP ALTIJD ALLE STAPPEN VAN HET STAPPENPLAN DOOR. HET BEPALEN VAN DE OPTIMALE VERDELING IS VAAK EVEN PUZZELEN, MAAR MET ONS SLIMME STAPPENPLAN IS DE PUZZEL IN IEDER GEVAL SNELLER GELEGD.

 

STAP 1

Begin met een ‘basisverdeling’

■ Neem de aftrekposten in aanmerking bij degene die in het hoogste belastingtarief valt.

■ Is de som van eigenwoningforfait min aftrekbare rente en kosten voor de eigen woning positief? Dan levert de eigen woning geen aftrekpost op maar een bijtelling. Deel die toe aan degene die in het laagste belastingtarief valt.

■ Deel dividenden uit een eigen BV toe naar rato van de eigendomsverhouding van de aandelen.

■ Verdeel vermogen 50/50 over beide fiscaal partners.

☛ In de online aangifte ziet u onder ‘Verdelen’ welke posten in uw situatie verdeeld mogen worden. U ziet daar ook het effect van de gekozen verdeling op de te betalen belasting. Kijk daarbij naar wat er staat onder ‘Totaal te betalen’ of ‘Totaal terug te krijgen’.

 

STAP 2