07 oktober 2020

Steunpakket 3.0

FiscAlert oktober 2020 | jrg 26 nr 8 | p.17


fiscaal

Steunpakket 3.0

Door Prinsjesdag zouden we bijna vergeten dat er een derde steunpakket is in verband met de coronacrisis.
 

Er zijn opnieuw steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Veel bestaande regelingen werden in dit ‘steunpakket 3.0’ verlengd, maar tegelijk versoberd en ook geleidelijk afgebouwd. Wat kunnen we de komende maanden verwachten?

[Dit artikel is geschreven op basis van het aanvankelijk voorgestelde steunpakket. Nadat dit artikel naar de drukker is gegaan, zijn er nog wijzigingen aangebracht in het steunpakket. Zo is onder andere de invoering van een vermogenstoets voor de TOZO uitgesteld. Zie ons nieuwsbericht van 30 september jl. Houd er rekening mee dat de regering de steunpakketten nog verder bij kan stellen. Voor de actuele situatie zie de in dit artikel genoemde sites.]

VOOR IEDEREEN

■ Er komt geld beschikbaar voor om- en bijscholing en begeleiding naar nieuw werk voor wie de komende tijd zijn baan verliest.

■ Werknemers houden recht op reisaftrek voor niet vergoede OV-kosten, ook als ze thuis werken. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.

■ Hypotheekverstrekker mogen tot en met december 2020 een betaalpauze inlassen voor rente en aflossing op de hypotheek. Ook wordt de maximale duur van de betaalpauze verlengd, van 6 naar 12 maanden.

■ Voor mondkapjes blijft het BTW-tarief 0% tot en met december 2020.


VOOR ONDERNEMERS