13 maart 2019

Top-10 vergeten aftrekposten

FiscAlert maart 2019 | jrg 25 nr 3 | p.16-18

fiscaal

Top-10 vergeten aftrekposten

Er zijn steeds minder aftrekposten waar u als particuliere belastingbetaler gebruik van kunt maken. Laat de aftrekposten die er nog wèl zijn dus niet links liggen!

Waar u vroeger nog jaarlijks de schoenendoos met bonnetjes kon omkeren om uw aftrekposten bij elkaar te sprokkelen, is er tegenwoordig op dat vlak weinig eer meer te behalen — voor de belastingbetaler die in loondienst is althans. Het is dan ook niet zo raar dat veel mensen aftrekposten vergeten mee te nemen. Van veel aftrekposten krijgt u geen jaaropgaaf. Check dus voordat u inlogt bij de Belastingdienst om de online aangifte in te vullen of u ze niet over het hoofd heeft gezien. Pak de schoenendoos er bij en draai uw rekeningoverzichten uit. En bewaar alles goed: de fiscus kan erom vragen. Houd er rekening mee dat afschriften bij de bank slechts gedurende een beperkte tijd opvraagbaar zijn. Wees vooral alert bij de volgende aftrekposten:


1
Niet-vergoede zorgkosten

Een aantal belangrijke niet-vergoede zorgkosten mag u aftrekken in uw aangifte, bijvoorbeeld de tandartsrekening, veel diëten en reiskosten, extra gezinshulp, batterijtjes voor gehoorapparaten, etcetera. Sterker nog, voor sommige ziektekosten krijgt u automatisch 40% (voor AOW’ers zelfs 113%) extra aftrek als uw (gezamenlijke) drempelinkomen lager is dan € 34.404. U leest er alles over in ons memorandum ‘Ziektekosten: wat kunt u nog aftrekken?’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

TIP: Heeft u zorgkosten, maar is uw inkomen zodanig laag dat u geen belasting hoeft te betalen? Dan heeft het toch zin om aangifte te doen. De aftrek van zorgkosten kan namelijk leiden tot een teruggaaf op basis van de TSZ-regeling (de ‘tegemoetkomingsregeling voor specifieke zorgkosten’).


2
Giften

Gulle gevers aan ANBI’s (maar ook verenigingen en steunstichtingen SBBI) mogen hun giften opvoeren als aftrekpost. Is de ontvanger van uw gift een culturele instelling? Dan heeft u recht op extra aftrek. En voor periodieke giften heeft u geen last van de drempel. Vul aftrekbare giften dus zorgvuldig in als u aangifte doet. Zo trekt u niet te veel maar ook niet te weinig af.

TIP: In uw aangifte krijgt u vanzelf de vraag of u gaf aan een culturele instelling en of het ging om een periodieke gift. Meer informatie vindt u in onze Aangiftetips (FiscAlert februari 2019, jrg 25 nr 2, p.13-29, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal).

LET OP: Een gift die u periodiek overmaakt is niet automatisch een periodieke gift. Van een periodieke gift is alleen sprake als u met een ANBI, steunstichting SBBI of vereniging bent overeengekomen dat u die gift minimaal 5 achtereenvolgende jaren zult doen èn als u die afspraak heeft vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.


3
Kostenaftrek overige inkomsten