04 november 2022

Update uw kennis tijdens de Intermediairdagen

 

ADVERTORIAL

in opdracht van de Rijksoverheid

BelastingdienstJeroen Oerlemans en Desiree Berk, foto: Belastingdienst

De Intermediairdagen (IMD) komen eraan. Vanaf 8 november praat de Belastingdienst fiscaal dienstverleners live bij over de veranderingen voor het komende belastingjaar. Ook kunnen intermediairs tijdens de IMD dieper ingaan op verschillende thema’s, waaronder DAC7 en de btw. In dit artikel gaan we dieper in op deze actuele onderwerpen.

De IMD vinden dit jaar van 8 november tot 8 december plaats door het hele land. De IMD worden op 14 december online afgesloten. Schrijf u in via imd.pleio.nl of registreer u via het Forum Fiscaal Dienstverleners of het Forum Salaris. Om u aan te melden voor de IMD moet u lid zijn van één van deze fora en in het bezit zijn van een beconnummer.

DAC7
Een nieuw onderwerp op de agenda is DAC7. De EU voert deze nieuwe regelgeving in om te zorgen voor meer fiscale transparantie in de digitale economie. Concreet betekent dit dat digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht zijn om informatie over verkopers (die gebruikmaken van deze platformen) door te geven aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld de inkomsten van deze verkopers. Daarbij gaat het om binnen- en buitenlandse activiteiten waarmee inkomsten worden verdiend die bij het platform bekend zijn of redelijkerwijs bekend kunnen zijn. Denk aan de verkoop van goederen, verhuur van onroerend goed of transportmiddelen en het verlenen van persoonlijke diensten.

Digitale platformen moeten zich op tijd voorbereiden. Vanaf 1 januari 2023 moeten zij procedures gaan ontwikkelen en toepassen om verkopers te kunnen identificeren. Vanaf 2024 zijn digitale platformen voor het eerst verplicht om gegevens van verkopers te rapporteren over het kalenderjaar 2023. Ook verkopers en verhuurders zelf kunnen te maken krijgen met DAC7. De digitale platformen waarop zij commerciële activiteiten ondernemen, kunnen om aanvullende informatie en documentatie vragen. En zij moeten zelf controleren of de gegevens die een platform rapporteert kloppen.

“Om de klanten van fiscaal dienstverleners te helpen bij de implementatie van DAC7, staan we hier tijdens de IMD uitgebreid bij stil”, zegt Jeroen Oerlemans, coördinator DAC7 bij de Belastingdienst. “Na afloop van de sessie weten deelnemers hoe zij kunnen nagaan of er sprake is van een platform dat aan de verplichtingen moet voldoen, wat de nieuwe verplichtingen en deadlines zijn en welke sancties opgelegd kunnen worden. En zijn zij goed voorbereid op de nieuwe wetgeving.”

De sessies rond de rapportageplicht Digitale Platformen DAC7 zijn dagelijks om 14.35 uur en 17.25 uur. Tijdens de sessies is het mogelijk om vragen te stellen.

Btw: actueel als altijd
“De sessie over btw is breed. Net als de btw zelf. Daarom behandelen we veel verschillende onderwerpen”, zegt Desiree Berk, btw-specialist bij de Belastingdienst. “Zo weten we dat veel ondernemers te maken hebben met de btw op de levering en installatie van zonnepanelen. En nu hiervoor een nultarief wordt geïntroduceerd, is het goed om hierbij stil te staan.” Andere onderwerpen zijn onder meer de btw behandeling ten aanzien van vakantiewoningen, de btw op horecabestedingen, de afbakeningsproblematiek bij de mogelijke invoering van een btw nultarief op groente en fruit en de btw en e-commerce.

“Daarnaast organiseren we een sessie over fiscale eenheid voor de btw”, vult Desiree aan. “Want hoewel intermediairs hier misschien niet dagelijks mee te maken hebben, kunnen zij klanten na het bijwonen van deze sessie wel bijstaan als dit speelt. Tijdens deze sessie vertellen we onder andere over de bijzonderheden van deze regeling. Daarnaast geeft deze sessie ook aandacht aan punten die binnen de btw in zijn algemeenheid van belang zijn.”

De sessie rond actualiteiten en aandachtspunten van de btw vindt dagelijks plaats om 13.45 uur. De sessie rond de fiscale eenheid btw vindt plaats om 16.35 uur. Voor beide sessies is kennis van de btw vereist.

Over de IMD
De ruim 25.000 fiscaal dienstverleners in Nederland bedienen samen ongeveer 75% van de 2,7 miljoen ondernemers. Om fiscaal dienstverleners te helpen bij het adviseren van klanten in het komende jaar organiseert de Belastingdienst de IMD. Tijdens het gratis kennis- en netwerkevenement geeft de Belastingdienst fiscaal dienstverleners de kans met de Belastingdienst in gesprek te gaan en kennis te vergaren.