13 april 2022

Vakantiewoning? Zo zit het fiscaal!

FiscAlert april 2022 | jrg 28 nr 4 | p.20-22


fiscaal

Vakantiewoning? Zo zit het fiscaal!

Een vakantiewoning is heel populair. Als u het slim regelt, kunt u soms vele duizenden euro’s belasting besparen!


Door corona en omdat spaargeld niets meer oplevert, is de belangstelling voor vakantiewoningen fors toegenomen. Een goede reden om eens naar de fiscale aspecten te kijken.


INKOMSTENBELASTING

Bezit in box 3
Wie in Nederland woont, moet in de aangifte het ‘wereldinkomen’ opgeven. Dat geldt ook voor de binnen- en buitenlandse vakantiewoningen die tot het box 3-vermogen horen. Aangezien de peildatum voor box 3 op 1 januari ligt, is een vakantiewoning die u in 2022 koopt voor het eerst belast in 2023. In principe geeft u de WOZ-waarde op (net als bij de eigen woning in box 1, neemt u voor de aangifte over 2023 de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2022 die u begin 2023 van de gemeente zult ontvangen). Het maakt voor de aan te geven waarde niet uit of de vakantiewoning louter voor eigen gebruik is, of dat u de woning verhuurt.

LET OP: Voor woningen waarvoor geen WOZ-waarde is vastgesteld, zoals buitenlandse vakantiewoningen, geeft u in uw aangifte de waarde in het economisch verkeer aan op dezelfde waardepeildatum als voor Nederlandse vakantiewoningen waarvoor wèl een WOZ-beschikking is afgegeven. Voor een vakantiewoning die u in de loop van 2022 koopt geeft u in 2023 dus de waarde op 1 januari 2022 aan.


Schuld in box 3
Heeft u geld geleend voor de aanschaf van de vakantiewoning, dan is de rente over die lening niet aftrekbaar. Wel mag u de schuld in uw aangifte opnemen als box 3-schuld. De schuld vermindert zo uw belaste vermogen.

LET OP: Voor box 3-schulden geldt een drempel van € 3.200 (bedrag 2022) en het dubbele voor fiscaal partners.


Verhuur en eigen gebruik
Voor uw eigen woning hoofdverblijf (box 1) moet u in uw aangifte het eigenwoningforfait aangeven en is in principe 70 procent van de huurinkomsten uit tijdelijke verhuur belast. Voor de vakantiewoning geldt geen eigenwoningforfait en de huurinkomsten zijn belastingvrij. Gemaakte kosten kunt u niet aftrekken.

Buitenlandse vakantiewoning