08 september 2022

Verlof voor uw kind

FiscAlert september 2022 | jrg 28 nr 7 | p.16-17


FISCALERT

Verlof voor uw kind

Op 2 augustus 2022 ging de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in. En dat is niet de enige verandering in de verlofregelingen. Reden voor ons om deze eens op een rij te zetten.


Er zijn veel meer verlofregelingen voor ouders met kinderen dan de meeste mensen weten. Elke regeling kent zijn eigen voorwaarden. We geven een handig overzicht voor (aanstaande) ouders.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is er (uiteraard) voor de moeder. Zwangerschaps- en bevallingsverlof geldt voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden (WW, Ziektewet of WGA). Het verlof duurt in totaal minimaal 16 weken en moet uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum ingaan. Na de bevalling bestaat recht op minstens 10 weken betaald verlof. Werknemers zijn verplicht 6 weken aaneengesloten bevallingsverlof op te nemen. De resterende weken mogen zij, in overleg met de werkgever, over een periode van 30 weken, flexibel opnemen. Bij werknemers loopt de uitkering via de werkgever. Zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden moeten de uitkering zelf aanvragen bij het UWV. De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van het dagloon (loon dat u gemiddeld per dag verdient). De uitkering voor een zelfstandige is nooit hoger dan het bruto minimumloon. Zelfstandigen mogen tijdens deze uitkering wel werken.

LET OP: De term dagloon komt u vaker tegen in dit artikel. Dit dagloon is aan een maximum gebonden. Het maximum dagloon is € 232,90. Lees ook het roodomrande kader.


Geboorteverlof