13 april 2022

Vrijwilligerswerk en de fiscus

FiscAlert april 2022 | jrg 28 nr 4 | p.24-25


fiscaal

Vrijwilligerswerk en de fiscus

De fiscale (on)mogelijkheden bij vrijwilligerswerk roepen in de praktijk vaak vragen op. Wat mag en kan er?


Voor de fiscus zijn vrijwilligers mensen die werk doen voor een organisatie zonder winstoogmerk (doorgaans stichtingen of verenigingen). Soms krijgen ze daarvoor een of andere vorm van financiële vergoeding die in een aantal gevallen belastingvrij kan blijven. Voor alle vrijwilligers van Nederland (en dat zijn er veel): de fiscale mogelijkheden op een rij.

Onbelaste vergoeding
Vaak is vrijwilligerswerk onbetaald. Soms is er wel sprake van een kleine (onkosten)vergoeding. Die is onbelast, zolang ze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden.
Ontvangt u voor uw vrijwilligerswerk een vergoeding, dan zijn er drie mogelijkheden: