07 april 2020

Vrijwilligerswerk onder de loep

FiscAlert april 2020 | jrg 26 nr 4 | p.24-25


fiscaal

Vrijwilligerswerk onder de loep

Doet u vrijwilligerswerk? Of bent u van plan dat te gaan doen? Dan is het handig om te weten dat u in bepaalde gevallen kunt profiteren van fiscale voordelen. We laten u zien hoe dat precies zit.


Voor de fiscus zijn vrijwilligers mensen die werk doen voor een organisatie zonder winstoogmerk (doorgaans stichtingen of verenigingen). Soms krijgen ze daarvoor een of andere vorm van financiële vergoeding die in een aantal gevallen belastingvrij kan blijven. Voor alle vrijwilligers van Nederland: de fiscale mogelijkheden op een rij.

Vergoeding
Vrijwilligerswerk is in principe onbetaald, anders zou het gewoon ‘werk’ heten. De organisatie betaalt dus geen loon. Soms is er wel sprake van een kleine (onkosten)vergoeding. Die is onbelast, zolang ze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden.
Ontvangt u voor uw vrijwilligerswerk een vergoeding, dan zijn er drie mogelijkheden: