14 juni 2022

Wat betekent de Voorjaarsnota voor u?

FiscAlert juni 2022 | jrg 28 nr 6 | p.19


fiscaal

Wat betekent de Voorjaarsnota voor u?

Het is al bijna zomer, maar dat maakt de Voorjaarsnota niet minder interessant. Dit kunt u de komende tijd verwachten op financieel gebied.


De Voorjaarsnota is traditioneel een bijstelling van de begroting. Voor 2022 licht de nota — voor het eerst — ook alvast een tipje van de sluier op van Prinsjesdag. Riemen vast, want als het kabinet aankondigt dat ze behalve de genoemde maatregelen in deze nota in de aanloop naar Prinsjesdag ‘de lasten op vermogen en arbeid nog meer in balans’ willen brengen, dan lezen wij: ‘dit is niet alles, er komen nog meer maatregelen die geld kunnen kosten’. Het uiteindelijke resultaat zullen we op de derde dinsdag van september gepresenteerd krijgen. Eén ding weten we zeker: de gebeurtenissen in Oekraïne, de gestegen energieprijzen en vooral het kerstarrest van de Hoge Raad inzake de spaartaks (zie ook het artikel ‘Update Spaartaksdossier’, FiscAlert juni 2022, jrg 28 nr 6, p.12-15, online op www.fiscalert.nl fiscaal) zorgen voor heel wat schuif- en schaafwerk. Een overzicht van de voorgestelde maatregelen.


Inkomstenbelasting