13 juni 2023

Wat betekent de Voorjaarsnota voor u?

FiscAlert juni 2023 | jrg 29 nr 6 | p.15-17


fiscaal

Wat betekent de Voorjaarsnota voor u?

Het is al bijna zomer, maar dat maakt de Voorjaarsnota niet minder interessant. Dit kunt u de komende tijd verwachten op financieel gebied. 


De Voorjaarsnota is traditioneel een bijstelling van de begroting. Sinds 2022 licht de nota ook alvast een tipje van de sluier op van Prinsjesdag. Een overzicht van de belastingmaatregelen en andere plannen die voor u als lezer relevant zijn.

BOX 3

Uitstel nieuw stelsel