06 januari 2022

Wat betekent het coalitieakkoord voor u?

FiscAlert januari 2022 | jrg 28 nr 1 | p.16-18


fiscaal

Wat betekent het coalitieakkoord voor u?

Hoewel de plannen van het vierde kabinet-Rutte nog niet tot in detail zijn uitgewerkt in het ‘coalitieakkoord’, is wel duidelijk welke koers onze nieuwe regering wil varen op fiscaal en financieel gebied. Een overzicht.


‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ luidt de titel van het ‘coalitieakkoord’ tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het kabinet Rutte-IV staat voor grote uitdagingen. Zo moet het belastingstelsel worden hervormd, het klimaat worden gered van de ondergang en de woningmarkt een boost krijgen. En dat allemaal in een tijd waarin covid veel beslag legt op de overheidsfinanciën. De verwachtingen worden in het document wel getemperd. ‘De plannen die wij als coalitiepartijen hebben, zijn niet gerealiseerd in één kabinetsperiode’, lezen we.
We lezen ook dat de nieuwe coalitie de ambitie heeft om het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen en de toeslagen af te schaffen en dat de komende jaren daartoe de eerste stappen zullen worden gezet. Daarmee stijgt de kans dat het er eerst alleen maar ingewikkelder op wordt, zo leert de ervaring.
In afwachting van de dingen die gaan komen, hebben we alvast de belangrijkste financiële en fiscale punten van het akkoord voor u op een rij gezet.

 

KOOPKRACHT