08 september 2022

Wat u moet weten over de spaartaks

FiscAlert september 2022 | jrg 28 nr 7 | p.12-15


fiscaal

Wat u moet weten over de spaartaks

Deze zomer zijn belangrijke stappen gezet in de aanpassing van de belastingheffing in box 3. Wees alert. Dat is goed voor uw portemonnee!


Eind december besliste de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1963, na te lezen op www.rechtspraak.nl) dat de belastingheffing in box 3 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Op grond van deze uitspraak verklaarde de Belastingdienst op 4 februari 2022 alle ruim 200.000 ingediende bezwaarschriften over 2017 tot en met 2020 gegrond. De uitspraak had bovendien automatisch tot gevolg dat de regels voor de belastingheffing in box 3 over de jaren daarna aangepast moeten worden. Eind juni volgde het besluit dat duidelijkheid geeft over de regels over de jaren 2017 tot en met 2022. De Belastingdienst heeft ondertussen op basis daarvan de bezwaarmakers gecompenseerd. Overigens kreeg niet elke bezwaarmaker geld terug: 60 procent van de bezwaarmakers kwam voor een teruggaaf in aanmerking. Ook is het online aangifteprogramma voor de belastingaangifte over 2021 aangepast.

1. Hoe ziet die nieuwe berekening er precies uit?
De nieuwe berekening wordt ook wel ‘forfaitaire spaarvariant’ genoemd. De Belastingdienst laat in een handige rekentool zien wat de nieuwe berekening voor u betekent. U vindt de tool op www.belastingdienst.nl/box3 ➤ Uw nieuwe box-3-inkomen checken. Hier staan de stappen die u moet volgen om de belastingheffing in box 3 volgens de forfaitaire spaarvariant te berekenen.

2. Waarom kregen niet alle bezwaarmakers geld terug?