13 oktober 2022

Wat verandert er in box 3?

FiscAlert oktober 2022 | jrg 28 nr 8 | p.18-19


fiscaal

Wat verandert er in box 3?

Met Prinsjesdag zijn ook de wetsvoorstellen met de aanpassingen voor box 3 gepresenteerd. Dit zijn de veranderingen.


Eind december besliste de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1963, na te lezen op www.rechtspraak.nl) dat de belastingheffing in box 3 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Daardoor was er met terugwerkende kracht tot 2017 nieuwe wetgeving nodig. Die wetgeving wordt verpakt in 3 wetsvoorstellen die als volgt worden gepresenteerd:

  • verleden – voor 2017 tot en met 2022
  • heden – voor 2023 tot en met 2025
  • toekomst – voor 2026 en latere jaren

De wetsvoorstellen voor ‘verleden’ en ‘heden’ lijken op elkaar en staan in dit artikel centraal. Het wetsvoorstel voor de periode na 2026 is er nog niet.

Dubbel stelsel