6 november 2018

Belastingdienst maakt Jaarplan 2019 bekend

De Belastingdienst heeft haar ‘Jaarplan 2019’ bekend gemaakt. Daarin staat wat de speerpunten zijn voor de komende jaren. Ook staan er een aantal veranderingen in. Uit het Jaarplan 2019 valt onder andere het volgende af te leiden:
• De rubriek eigen woning en de rubriek resultaat uit overige werkzaamheden zijn de komende jaren aandachtspunt bij het controleren van de aangiften.
• De online aangifte krijgt een aantal verbeteringen. In de aangifte over 2019 gaat het dan met name om de rubriek resultaat uit overige werkzaamheden. En in de aangifte over 2020 zullen onder andere ook bankgegevens van kinderen vooraf worden ingevuld.
• De aanpak van systeemfraude, bijvoorbeeld het op systematische wijze voor belastingplichtigen onjuiste aangiften doen op de rubrieken aftrek zorgkosten of giften, wordt gecontinueerd.
• Door particulieren ingediende wijzigingen en aanvullingen op een aangifte worden als verzoek om ambtshalve aanpassing van de aangifte gezien, en hoeven daardoor niet meer als bezwaar te worden afgehandeld.
• De mogelijkheid om online bezwaar te maken (sinds het voorjaar al beschikbaar voor de inkomstenbelasting) wordt uitgebreid. In 2019 komt deze ook beschikbaar voor de omzetbelasting. Andere belastingen zullen volgen.
• Het huidige handmatige proces voor het aanvragen van middeling wordt vervangen door een geautomatiseerd middelingsproces. Daarmee wordt het voor particulieren eenvoudiger is om een verzoek tot middeling in te dienen.
• Er wordt gewerkt aan een automatisch ingevulde aangifte BTW en winstaangifte voor zzp-ers. ‘Automatisch ingevuld’ betekent dat de gegevens in de aangiften rechtstreeks ontleend worden aan de administratie van de ondernemer.
• De papieren eerste BTW-aangifte wordt vervangen door een digitale BTW-aangifte.

Het jaarplan is te vinden op www.rijksoverheid.nl