Calculator

Middelingscalculator 2015-2017

Met deze calculator middelt u uw inkomen over de belastingjaren 2015, 2016 en 2017 en ziet u meteen of u recht heeft op belastingteruggaaf. 

TIP: 
Lees voor meer informatie het artikel 'Middelen in de praktijk' FiscAlert december 2020. 
Zie ook het artikel NIEUW: middelingscalculator 2015-2017', FiscAlert mei 2018 en ons 'Stappenplan middeling'


LET OP: 
Alle benodigde gegevens kunt u op de achterzijde van de definitieve aanslagen terugvinden. 

middeling

 

GEGEVENS

Wat is uw geboortedatum?   
     
Inkomen uit werk en woning 2015:
Inkomen uit werk en woning 2016:
Inkomen uit werk en woning 2017:
     
Inkomstenbelasting box 1 2015
premie volksverzekeringen 2015
tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning 20152)
Inkomstenbelasting box 1 + premie volksverzekeringen 20151)
 
Inkomstenbelasting box 1 2016
premie volksverzekeringen 2016
tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning 20162)
Inkomstenbelasting box 1 + premie volksverzekeringen 20161)
 
Inkomstenbelasting box 1 2017
premie volksverzekeringen 2017
tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning 20172)
Inkomstenbelasting box 1 + premie volksverzekeringen 20171)

1) Vóór toepassing van de 'tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning' en zonder rekening te houden met de heffingskortingen.

2) Alleen als u in het hoogste tarief valt. Vul 0 in als u niet in het hoogste tarief valt.