Download

Conceptbrief middeling

Als u in drie opeenvolgende kalenderjaren hoge en lage jaarinkomens had, is het mogelijk zinvol over die jaren middeling aan te vragen. Een middelingsaanvraag doet u als volgt:
1. Ga naar de middelingscalculatoren op deze site. Met behulp van deze calculatoren kunt u berekenen over welke jaren u nog een teruggaaf kunt krijgen, bijvoorbeeld 2018-2020 of 2019-2021.
2. Bewaar de berekening.
3. Controleer of u van alle te middelen jaren de definitieve aanslagen heeft ontvangen. Alleen als de aanslag definitief is, kunt u middeling aanvragen.
4. Gebruik het formulier op www.belastingdienst.nl of stuur een brief naar de Belastingdienst (uw eigen kantoor, het adres vindt u op de aanslagen). De berekening hoeft u tegenwoordig niet meer bij te voegen. Een conceptbrief kunt u [hier] downloaden