Vraag & Antwoord

Aanslag AOW'er

Hoewel ze aftrekposten heeft, kreeg mijn bejaarde moeder — tot ons beider verbazing — een aanslag van ruim € 400. De € 49 van box 3 was herkenbaar, maar de rest (in box 1) absoluut niet. Het inkomen van mijn moeder bestaat voor een deel uit AOW en voor een groter deel uit pensioen. Er werd veel ingehouden op het pensioendeel, en bijna niets op het AOW-deel. Ik heb gebeld met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank, maar heb de indruk dat beide instanties me van het kastje naar de muur sturen. Weet u misschien wat hier aan de hand is?