Vraag & Antwoord

Aanslagdrempel

Ik heb bij de (digitale) aangifte voor de inkomstenbelasting een zodanige verdeling van ons box 3-vermogen gemaakt, dat één van ons precies op € 47 uitkomt. Volgens FiscAlert is dat de aanslagdrempel, waarboven de Belastingdienst pas begint te incasseren. Toch hebben we een aanslag van € 47 ontvangen. Wat gaat hier fout?