Vraag & Antwoord

Afkoop ontslaglijfrente

De gouden handdruk die ik in 2010 ontving, heb ik omwille van spreiding van het risico (depositogarantiestelsel) bij diverse banken ondergebracht. Ik heb het bij één van die banken ondergebrachte deel van de ontslaguitkering in 2014 opgenomen. Is dan in 2014 ook de tijdelijke fiscale regeling, waardoor 20% onbelast blijft, van toepassing op het afgekochte deel?