Vraag & Antwoord

Aftrek eigen woning verlaagd?

Klopt het dat het eigenwoningforfait tegen het voor mij geldende toptarief belast wordt (dus maximaal tegen 49,5%), maar dat de hypotheekrente tegen een steeds lager tarief aftrekbaar is (uiteindelijk tegen niet meer dan afgerond 37%)?