Vraag & Antwoord

Alleenstaande-ouderenkorting en CAK

Mijn vader is medio 2018 opgenomen in een verpleeghuis. Mijn moeder woont nog zelfstandig. Mijn ouders hebben niet gekozen voor de hoge AOW voor ongehuwden. De afgelopen jaren is in de IB-aangifte steeds aangegeven dat er geen recht bestond op alleenstaande-ouderenkorting. Nu lees ik in FiscAlert dat mijn ouders daar sinds het jaar van opname wel recht op hebben. Daarom wil ik deze heffingskorting alsnog terugvragen. Ik vraag me alleen af of mijn ouders die teruggaaf vervolgens niet kwijt zijn aan een verhoging van hun eigen bijdrage Wlz.