Vraag & Antwoord

AOW en middelen(1)

In 2016 bereikte ik de AOW-gerechtigde leeftijd en ben ik met pensioen gegaan. Mijn inkomen is sindsdien veel lager dan daarvoor. Mag ik het inkomen over 2015, dus het jaar vóórdat ik AOW ging ontvangen, middelen met het inkomen van 2016 en 2017?