Vraag & Antwoord

AOW-premie na bereiken AOW-leeftijd?

Vorig jaar bereikte mijn vrouw de AOW-gerechtigde leeftijd. Ze krijgt nu een AOW-uitkering en een pensioentje van het ABP. Ze had daarvoor geen inkomen. In de online aangifte zijn de door haar te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen al berekend. Als premie-inkomen wordt haar AOW en pensioen genomen en over dat bedrag wordt AOW-premie geheven. Dat klopt volgens mij niet. AOW-premie wordt toch alleen geheven over inkomsten die je vóór het bereiken van de AOW-leeftijd ontvangt?