Vraag & Antwoord

Auto van de zaak - andere auto en werkgever

In Vraag & antwoord 'Auto van de zaak - andere auto' gaat het over de berekening van de bijtelling voor de auto van de zaak als je in de loop van het jaar een andere lease-auto krijgt en de oude (bijna) niet en de nieuwe wèl privé gebruikt. Volgens dat antwoord geldt voor beide auto’s de bijtelling wanneer in totaal meer dan 500 privékilometers worden gereden. Maar dat is volgens mij in tegenspraak met informatie die op de site van de Belastingdienst staat.