Vraag & Antwoord

Auto van de zaak - brandstofkosten

Met mijn werkgever heb ik de afspraak gemaakt dat ik voor privégebruik van de auto van de zaak de brandstofkosten voor eigen rekening neem. Eénmaal per kwartaal verstrek ik mijn werkgever een beknopt overzicht waaruit blijkt om welk bedrag het gaat (o.b.v. kilometers, gemiddeld verbruik en gemiddelde literprijs van de brandstof). Dit bedrag wordt de eerstvolgende maand op mijn salaris ingehouden als ‘werknemersbijdrage privégebruik auto’. Mag ik deze eigen bijdrage in mindering brengen op de bijtelling? En zo ja, hoe doe ik dat? In de belastingaangifte? Ik rijd overigens meer dan 500 km privé per jaar.