Vraag & Antwoord

Belastingrente

Stel dat in maart 2020 blijkt dat ik over 2019 een bedrag van € 500 aan belasting moet betalen (tussentijds heb ik niets betaald). Moet ik dan belastingrente betalen over de periode van 1 januari 2020 tot de datum van de aanslag? En zo ja, hoe hoog is die rente dan?