Vraag & Antwoord

Belastingrente (1)

Stel dat uit mijn belastingaangifte blijkt dat ik over 2021 een bedrag van € 500 aan belasting moet bijbetalen. Moet ik dan belastingrente betalen over de periode van 1 januari 2022 tot de datum van de aanslag?