Vraag & Antwoord

Belastingtarieven bij bereiken AOW-leeftijd

Dit jaar zal ik de AOW-leeftijd bereiken. Ik zal dus minder inkomstenbelasting en premies moeten betalen. Maar gebeurt dat dit jaar al, of pas volgend jaar?