Vraag & Antwoord

Belastingtarieven bij bereiken AOW-leeftijd

Dit jaar krijg ik voor het eerst AOW en ga ik minder inkomstenbelasting en premies betalen. Wanneer gebeurt dat precies?