Vraag & Antwoord

Bezwaar box 3 oude jaren?

Naar aanleiding van uw artikel ‘Wees niet bang voor de fiscus’ (FiscAlert juni 2020, jrg 27 nr 6, p.12-14) heb ik bezwaar ingediend tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing over 2019. Over het jaar 2017 en 2018 kan ik niet meer op deze manier bezwaar maken omdat de bezwaartermijn van 6 weken voor die jaren is verlopen. Nu las ik op de site van de Belastingdienst het volgende: ‘U kunt een verzoek tot vermindering naar ons sturen tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag, betaling of beschikking gaat.’ Zou ik me hierop kunnen beroepen?