Vraag & Antwoord

Bezwaar maken tegen spaartaks

In FiscAlert (februari 2020, jrg 26 nr 2) stond een stukje over de uitspraak van de Hoge Raad en het vervolg daarop bij het Europese Hof over de te hoge fictieve rendementen van box 3. Individueel procederen is niet meer nodig, zo liet u weten. Mijn vraag is: geldt de eventuele financiële genoegdoening over 2013 en 2014 ook als er geen bezwaar is aangetekend, en zo nee, moet dat dan alsnog gebeuren?