Vraag & Antwoord

Bijverdienen en kinderbijslag

Wij ontvangen kinderbijslag voor onze thuiswonende zoon. Nu gaat hij deze zomer vakantiewerk doen, waarmee hij een behoorlijk bedrag zal verdienen. Worden wij nu op de kinderbijslag gekort?