Vraag & Antwoord

Boeterente bij scheiding?

Ik lig in scheiding. Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Het huis wordt aan mij toegedeeld. Op het huis rust nog een hypotheek. Deze moet worden overgesloten, omdat het aandeel in het huis dat ik van mijn partner overneem moet worden gefinancierd met een annuïtaire hypotheek om recht op renteaftrek te houden. Ik had verwacht dat ik boetevrij zou mogen oversluiten nu mijn partner haar aandeel in de woning aan mij ‘verkoopt’. Volgens de bank mag dat echter niet. Heeft de bank gelijk?