Vraag & Antwoord

Borgstellingsprovisie?

U heeft eerder in de FiscAlert geschreven over de fiscale voordelen van het in rekening brengen van een ‘borgstellingsprovisie’ aan je kind. Wij staan al enkele jaren borg voor de hypotheek van onze zoon. De hypotheek bedraagt € 120.000. U vermeld in de FiscAlert dat over dit bedrag jaarlijks een borgstellingsprovisie van 1% mag worden gerekend, dat deze voor de ouders onbelast is en voor het kind aftrekbaar. Mogen wij dat ook doen? De hypotheek loopt inmiddels bijna 5 jaar, dus het zou voor ons financieel interessant zijn.