Vraag & Antwoord

Coronasteun belast?

Ik heb een uitkering ontvangen op basis van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Op die manier kon ik in mijn levensonderhoud blijven voorzien. Hoe zit het fiscaal met deze uitkering?