Vraag & Antwoord

Doorlopende reis- en ongevallenverzekering

Wij hebben een doorlopende reis-, ongevallen-, bagage- en annuleringsverzekering. Omdat ook zorgkosten worden vergoed, vroeg ik me af of de premie gedeeltelijk aftrekbaar is en hoe ik kan bepalen welk deel van de premie voor aftrek in aanmerking komt.