Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz (2)

Als ik het goed heb telt 12% van het vermogen mee als bijdrage-inkomen voor de Wlz. Stel dat mijn vermogen € 200.000 bedraagt. Moet ik dan een Wlz-bijdrage betalen van (12% x 200.000 =) € 24.000? Of wordt er nog rekening gehouden met de vrijstelling?