Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz beperken

Veel senioren zijn zorgzaam en spaarzaam geweest en hebben door hard werken een leuke spaarpot opgebouwd. Nu kunnen ze dat geld weer inleveren als ze in een Wlz-instelling terecht komen, terwijl mensen die er vrolijk op los hebben geleefd een veel lagere bijdrage moeten betalen. Ik heb begrepen dat er wel manieren zijn om deels onder de eigen Wlz-bijdrage uit te komen. Welke?