Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz en eigen woning

Mijn schoonvader woont in een verzorgingshuis. Telt de WOZ-waarde van de woning — waar mijn schoonmoeder nog woont — tegenwoordig mee bij de bepaling van de hoogte van het vermogen voor de Wlz? Als ik de laatste beschikking van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) goed bekijk, lijkt het daar namelijk wel op.