Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz en geld voor uitvaart

Ik hoorde laatst dat de bijdrage voor een verzorgingshuis afhankelijk is van je vermogen. Is het voorstelbaar dat je zoveel moet betalen, dat er bij overlijden geen geld meer is voor de uitvaart? Is het mogelijk voor de uitvaart geld te reserveren?